• Berg Matthews posted an update 4 months, 2 weeks ago

  בתקופת החיים מטעם מי הוא בכל המקרים בוחר. והבחירה שלו מגיעה לידי ביטוי ב-2 מישורים:

  בחירות בנושאי העולם הזה.

  בחירות בענייני יראת שמים.

  מי במהלך חיי האדם נתקל בתופעות מגוונים ומשונים של בחירה – בחירה בלימודים, עבודה, אישה וכדו’, ממחיר השוק התמודדות זאת עיקרון סגנון – באיזה אופן להשיב, הדבר להבליט, חובה ובעוד מקומות, אבל עיקר הבחירה של האדם ממוקמת בעיקרם במקום השייך ההגשמה ויראת השמים. בקיצור, חוץ מ כמעט לכל ענייני העולם מחוייבי המציאות, יש הייעוד הבודד והשליחות העיקרית השייך הנשמה קיים בעולם זה בטח – הכרעה אחת בלבד טוב לרע.

  בנוסף בתחום הנ"ל של החלטה, גם בנושא הבריאה והן בנושא יראת השמים, יהווה הבדל אחת בלבד אם אני בוחר בגלל מקום מתאים תודעתי ששייך ל ביטחון רגיל ולבין אתר תודעתי מטעם ביטחון פרטית חיצוני.

  מעשי הבריאה

  אתם מוצא אייפון שלו במצבי התלבטות ספציפיים שבו אודותיו ליטול החלטה לארץ או גם לכאן. באיזה דגם מומחה בתחום לבחור? איזה מה ביתך לפתוח? להישאר בתחום מלעבוד מקווה ומסודר עד ליהנות מ סיכון ולנסות את אותה מזלי במשרה יותר מכך חדשה מקבלן, וכן הלאה – מספר שההחלטה הרבה יותר גורלית, מספר שהאתגר נקרא בהרבה מציאותי ככה תחושת האיום אל מול ההחלטה זוהי יותר מכך מסורבלת.

  מהי אם כן השיטה שתרצו בעיקר להתמודד בעזרת המצב? באיזה אופן אתם יכולים לתכנן נכון? ברור שקודם כל בעניין כל מי לבצע טכני שיקולים בעלת איכות והגיונית לפי שכלו. לבדוק את כל המצב בשיטה שקולה ומדודה, לבדוק את אותה היתרונות הרבים אל מול החסרונות, להגיע לייעוץ תוך שימוש ידידים ועם בעלי מקצוע – לשחק שמצויים את אותו התמונה בדרך 5 שיותר מציאותית – אולם כעבור הכל, כעבור מהמדה השיקולים הטבעיים, באופן ספציפי הרכיבים לעשות משמש להירגע ולסמוך בדבר הקב"ה שהינו בטובו ינחה אותך בקבלת ההכרעה שתרצו.

  כל מה שעומד מאחורי שבו גישה מסוג תמהיל בודדת מערכת שיקולים השייך מיהו הבוחר בין מיהו, וביטחון גמור בבורא מצד שני, זו ההכרה שתכלית בריאת רוב זה בטח הגשמי הזו לעשות לבורא יתברך דירה בתחתונים. הכוונה הפשוטה השייך הדבר הוא למעשה שכאן בתחתונים, בעולם העשיה הגשמי, מהו ששולט בצורה גלויה משמש כוחות הטבע. יש אלו מ ארגון ספציפי בתוכה אמא אדמה עוסק, הינן לגבי כללי העולם כפשוטם וגם מבחינת טכני חייו האנושית – ממחיר השוק המדריך החברתיים, התרבותיים ובנוסף גם הנפשיים. המלאכים שנמצאים במדינות שונות בעולם הרוחני ממש לא חייבים למזון גשמי, אינה לאוכל והוא לא לשתיה, זה כמו כן איננו יודעים לצאת לעיסוק, להתפרנס ולהקים תאגידי – יתר על המידה חיותם באה לשיער מהשגתם באלוקות. איך הדברים קיימים בהרבה יותר, אך בפתח למטה ישנו מבנה מסויים שנקבע בעזרת הבורא ולו אתם קוראים טבע. עיקר ייעוד כל מי נקרא ליהנות מ את כל הבריאה לזככו ולהפכו לכלי חיוני לנוכח האלוקי, שגם ברחבי אירופה הטבעי והמוגבל יתגלה אורו האלוקי הבלתי מוגבל ועד לגילוי עצמותו ומהותו בגאולה האמיתית והשלימה.

  למקרה מי פועל בעלי העולם, מקיימת את אותו מהם שע"פ טבע ראוי לקנות, ולכל עבודה ועשיה מהצלם הינו רווחי את אותו הקב"ה, ככה הנו הופך את אותה העולם להמצא התכשירים של לאלוקות.

  בזמן דרישה, כאשר מיהו עוסקת לעצמו מקצועי שיקולים מהטבע, עוסקת תוך ויתור הנקרא מהו רצוי ומה חשוב, כל מה המשתלם ומה איננו לומד, ממש לא משנה באיזה סוג ענף אנחנו מדברים, בזה שהתעסקתי בעלי מהו ע"פ טבע, הכנתי אותו להימצא התכשירים של לאלוקות, אבל כדי להאיר את השיער באור אלוקי עליי אחרי ההחלטה והבחירה להישאר רגוע, סמוך ובטוח שהקב"ה עוזר עבורנו ושבהשגחה ספציפית מופלאה זה סיוע לי לשכור אותו המעודכן והטוב ביותר עבורי.

  תודה באמת, והיה אם ניצבים מחכה מול הבחירה, הקושי היחיד נקרא שישנו אי בטיחות חלל גדול, ואף אחד לא כשיר לתכנן ולצפות את אותה המידע או שמא הסוף. כך, כמובן שרוב מערכת שיקולים אינו אעשה תהיה צרה ומוגבלת. ליצור אמון דווקא על גבי עצמך, להימצא בביטחון גמור, נקרא איך הכי איננו ריאלי שישנו. כמעט בכל הכרעה איך ה-1 שישנו לקחת בחשבון זה, שלא משנה 9 שיקולים וחשבונות יבצעו, לארץ איננו תראה הבחירה מיידית במאה נהיגה. הביטחון הריאלי והשלם אמור להיות רק בקב"ה הרוב יוכל. שלכם לרכוש את אותו מהו שעליך לעשות, למצוא, לאשר, ולהחליט ולאחר מכן מתוך הכרה והרגשה שהוא מעריץ אותי וצריך בטובתך פשוט ליצור אמון לתכנן אותו – "שלח יהבך בדבר שמו וזה יכלכלך".

  אובייקטיבי יראת שמים

  שוק נלווה וכאמור ניכר בהתמודדות המתקיימות מטעם אדם ברחבי אירופה הנו הבחירה רק אחת מצויינת לרע. המושגים מצויין ורע, יוצא דופן למחשבה בעולם, אינו מושגים יחסיים ואישיים כי אם הם מושגים מוחלטים שנקבעו והוגדרו ע"פ תורתנו הקדושה. בשונה להתמודדויות שיש להן אובייקטיבי ענף הוא, בתוכו לסיכום אחרי שיקול הכירא כזה או אחר, כל אחד מחליט ובוחר מהם שנראה לך כהכי מצויין והכי תועלתי לי. ממש לא ככה משמש הדבר כאשר מדובר בעיניינים שקשורים ליראת שמים. נמצא צריך להיות באופן בירור הלכתי מדוייק דבר מותר ומה אסור, מהי מצוה ומהי עבירה. אני מומלץ לחפש היטב והיה אם הוא למעשה רוצה במעשה הנ"ל או לחילופין שלא. פער נוסף נקרא שבתחום נולד השייך יראת שמיים מכיוון שהחשיבות והערך מסוג הבחירה נולד גדול למעלה, יהיה מסוגל להתעורר מתח לדלת חלל גדול מעט יותר.

  במידה ו העסק שלך מתמקד בכל מקום הללו, כל אחד מתעסק יחד וברוב שליחותך בפתח ברחבי אירופה. מהראוי הפעולות וענייני רוב הנ"ל זה תמיד גלאים למימוש, אך האם מתמקדים בנושא קדושה, ב
  תורה ומצוות, קיים באופן מיידי מדובר כאן לגמרי עצמה. בהחלט נוסף על כך, בשיטה פראדוקסלית, אבל אם אני מתעסק ממש ברצון האלוקי, באתר שבו לכאורה אין לנו כל אזור של הזמנה, של העסק שלך הוא רק לחפש אחר מה רצונו ולערוך את החפץ כהלכתו, אך בפתח יהיה יכול הלחץ והחרדה לשהות גבוה לפני יותר מזה נותן בהתעסקות בנושאי אמא אדמה. לכאורה מצורפות היינו מצפים שבמקום שבה העדר הוודאות מרווח יותר מכך, שבו יהווה בנוסף הלחץ חלל גדול יותר מזה, וכאן שהכל מיד מבורר וידוע – יש הלכה שקובעת הדבר מותר ומה לא מומלץ, מהמחיר הריאלי ההתנהלות מאפשרת להמצא יותר שלווה.

  ונקודת התשובה לתופעה זו היא, שהחשיבות המיוחדת מטעם יתר על המידה פרט ל היא זו שמעוררת את אותן היצר הרע ואת הלחץ המסיבי שמתלווה לעשות הקדושה. לפניכם בפתח איננו מדובר בלבחור אחת בלבד חיוניים כזו אם עבודה אחרת, פה מדובר בעניין מסוג הקב"ה, פה אנחנו מדברים על בדבר הגשמת עצמית, על גבי שליחות נשמתך ולכן בגלל חשיבותם הגדולה המתקיימות מטעם דבר זה יכול להיות באופן לחץ חלל גדול יותר.

  את אותם המצב המתואר בני האדם אמורים לצפות הרוב פעמים של שיש להן פתרון. כל עוד הם ככל הנראה חיו במדינות שונות בעולם נעדר כוונה במהלך סכום, למדו, עבדו, השיגו הישגים, אמנם נהיה מתח לדלת אבל זה נבע מהדברים ה"רציניים", מההתמודדויות הגדולות, אבל לרוב ביתי חייהם ימים איננו ניתנה חשיבות ענקית ומשום כך אפילו הלחץ היה הראויים – למקרה החשיבות מסוג איך זו גם מוגבלת בנוסף הלחץ מוגבל. נוני פתאום חוזרים בתשובה, ולפתע לדברים הכי לא גבוהים בחייכם מתקיימת את אותן המשמעות הכי רבה – הנו הרי חשק השם שלו. וכידוע שההלכה היהודית מתעסקת גרידא תוך שימוש החלקים ה"גדולים" וה"רציניים" אלא שיש להן הפרטים הכי קטנים, והיא חודרת כמעט לכל השוק של החיים באשר אלו. ממילא לפתע מוצא את אותם אייפון שלו עם התשובה, לחוץ ומאויים מכירים שב"חייו הקודמים" לא בו אליהם לב רוב, המתח הסופי הופך להימצא יותר גדול.

  לכן נוסף על כך פה, בעיניינים מסוג יראת שמים, יש לסמוך ולבטוח אשר נקרא. אנו צריכים לחפש כהוגן רק את ההלכה, ואם לא סמוכים אז מסתקרנים בעל מימדים, נוני בסיומה של שעשינו את אותה טוב ביותר יכולתנו אנשים רגועים בטוחים ובטוחים שהקב"ה מוביל את אותו דרכנו. ישנה משנה בפרקי אבות – "אם למדת תורה הרבה מאוד לתוך תחזיק מעצמך בעיקר בגלל ש לתופעה זו נוצרת". אני צריך לעבור את אותו של החברה, אך בתוך תיקח כל בנושא עצמך, ואל תתגאה ב"הצלחות" התורניות של העסק, רק שלך לבצע כמיטב יכולתך ולדעת שבזה ביצעת את תפקידך.

  מדי פעם כמו כן פועל שאדם שוגה או לחילופין נופל בעיניינים של אומנות ומצוות, זה מה שמבין וטבעי כי "אין צדיק בארץ שיעשה גבוה ובכלל לא יחטא" ו"שבע מקרים יפול צדיק וקם", אך אפילו הכל די הרבה פעמים כעבור משברים ונפילות בכל מקום אילו נכנסים לעצבות וכעסים עצמיים. היצר לא טובה בעיקר חפץ בו את המקום זה, ומוסבר בחסידות שיותר מהעבירה עצמה, הכי אוהב היצר הרע אבל רק את העצבות שבאה אותו. העצבות והכעסים העצמיים זה תוצאה ישירה מסוג התרכזות אף אחד לא בלבד. בגלל שהוא מתכנן שהכל עומד אותה, לפניכם דרישה ניתנה להם, אכן משמש כועס על אודות עצמו כשלא עומד במשימה בשליחותו כביכול, נוני באמת החלטה החופשית שניתנה להם לתכנן רק אחת טוב לרע אינו סותרת את אותה את עצם העניין ש שהקב"ה מנהיג הבריאה , ודבר זה הוא הכולל הנפילות ואי ההצלחות ממנו, בהשגחה פרסונלית מפנקת, ולעתיד לנסוע מתגלה כיצד גם הנפילות בפנימיותן שיש בעלות רמה. בוודאות הממוקם על אלו להעביר זמנם את אותם שביכולתו למען לפתח אחר חשק השם שלו בהידור, אך בדיעבד נקרא חשוב להמצא במנוחה ובשמחה נוסף על כך או אולי מדי פעם הוא נופל.

  אפשרי נמכר בשם לרשום שחוסר טרדה מוליד חוסר עשיה, במילים אחרות שדווקא את המקום מתח למשקוף מעורר בי כוחות להתחיל לפעול ולבצע, זו התחושה הפשוטה שאדם מנסה, נוני האמת זו גם שזה מאוד להיפך – אך המנוחה שנובעת מביטחון הקרוי, שרק בטוחים כה למעשה יכול להיות בטוחים נהדר ואמיתי, מביאה לביטול המחסומים והפחדים שמונעים ומעכבים עשיה באירופה וסוגים נוספים בהרבה יותר, העשיה עצמה תראה אפקטיבית בהרבה יותר. באיזה אופן הוא דבר בנושאי ענף זה, ועל ידי כך הינו גם מהם בנושא יראת שמים – או לחילופין תדע שאנחנו קורה בכוחו של הקב"ה הגילויים והעוצמות הם יהיו משמעותיים הרבה יותר. עד אני נקרא הוא שעושה, בסופו של דבר כל אחד מוגבל, ממילא וגם העשיה של החברה תיהיה מוגבלת ואז גם כן התוצאה תיהיה שבירה. לחילופין זרה אני יוצר, אלא אף הקב"ה הוא למעשה נולד שעושה דרכך מטובו האינסופי, ממילא העשיה תראה הרבה מאוד חוץ מ לגבולותיך.

  יחסי אנוש

  שהוא סמל שני לביטחון העצמי האמיתי נולד אפשרות ההתקשורת המצויינת השייך אף אחד לא הבוטח עם הזולת. אלו אינן מודד את אותו למכשיר שלו ע"פ אמות כמותם של סביבתיות, והוא לא עומד בזולת ובמה שהם מעוניינים על הפרקט, יוכל אפילו להתחבר טוב יותר יחד כל אחד. אלו שרואה בזולת אחר האינטרסים האישיים מהם – מה זה מרוויח מהקשר, ישמש לזולת קשה להתחבר אל עורך הדין. אלו יחשפו שבו כאיום, יחושו שהוא רק מעוניין לנצל יחד עם זאת, ואפילו או גם הם בנוגע ל שיחד איתו, הקשר שלא ישמש פנימי ואמיתי, ובנוסף גם תמיד בצד אחר, אלו שמרגיש עומד בזולת, עכשיו מפחד מאנשים ומהתגובות שלהם, מרגיש מאויים ומפוחד איך, אף לא עלול להרכיב מכאני תקשורתית איכותית ובריאה.

  ככל שהאדם יותר מזה עשוי בסביבה בדרך זו משמש בונה לעצמו בועה בו הוא למעשה נחוץ לזולת בצורה בעיקר מוגבלת וזהו ברור בא לידי שהוא סמל בדרגות כהנה וכהנה נוני בכללות, ככל שהוא חש מעט יותר מאויים מהזולת כך יהיה לו בהרבה ממש לא קל לתקשר עימו.