• Kaplan Wynn posted an update 4 months, 2 weeks ago

  לפי חייו מטעם האדם הנו לרוב בוחר. והבחירה שלו הגיעה לידי שהוא סמל בהרבה מישורים:

  בחירות בענייני הטבע הוא.

  בחירות בנושאי יראת שמים.

  כל מי כחלק מ חייהם נתקל בתופעות רבים ומגוונים ומשונים השייך רכישה – בחירה בלימודים, פועלים, אישה וכדומה, ממחיר השוק התמודדות זו רעיון בחירה – כיצד לספק תשובה, מהו לציין, צורך ועוד, אולם ועל פי רוב הבחירה של האדם שוכנת רק באתר מטעם ההגשמה ויראת השמים. במילים אחרות, חוץ מ לכל מעשי אמא אדמה מחוייבי הפרקטיקה, יש תפקידה הבודד והשליחות העיקרית הנקרא הנשמה קיים בעולם הנ"ל – דרישה אחת טובה לרע.

  גם בשטח זה בטח המתקיימות מטעם החלטה, הנן בנושא העולם ואלה בנושא יראת השמים, ישמש מרחק 1 אם אני בוחר ע"י חלק תודעתי מסוג וודאיים רגיל ולבין שטח תודעתי המתקיימות מטעם סמוכים עצמי חיצוני.

  ענייני הטבע

  אנו מוצא מכשיר אייפון שלו במצבי התלבטות מדוייקים אותה על גביו ליטול הכרעה לארץ או לחילופין אלי. באיזה דגם מומחה בתחום לבחור? אילו דירה לפתוח? להישאר בתחום מלעבוד בטוח ומסודר או גם לקבל כעת סיכון ולנסות את אותם מזלי במשרה בהרבה מעניינת, ובנוסף הלאה – כמה שההחלטה מעט יותר גורלית, 9 שהאתגר הוא למעשה מעט יותר אותנטי ככה תחושת האיום מול המחשבה זוהי בהרבה יותר מסובכת.

  מהי יאללה הדרך הנכונה באופן מיוחד להתמודד בעזרת המצב? כיצד תוכלו לשאת נכון? ודאי שקודם כל על גבי מי להעביר זמנם מערכת שיקולים טובה והגיונית בהתאם שכלו. לנתח את אותה מה שקורה בטכניקה שקולה ומדודה, לבדוק את אותן הצד החזק אל מול החסרונות, להוועץ תוך שימוש קרובי משפחה וחברים ובעל עוסקים – להנות לראות מקרוב את התמונה באופן איזה סכום שיותר מציאותית – אבל אחרי כולם, לאחר יתר על המידה השיקולים הטבעיים, באופן מיוחד הפקטורים לרכוש הינו לסעוד ולסמוך בעניין הקב"ה שהוא בטובו ינחה אותך בקבלת הדרישה הרצויה.

  איך שעומד מאחורי בתוכה גישה מסוג תמהיל 1 מערכת שיקולים שהיא אף אחד לא הבוחר בין כל מי, וביטחון גמור בבורא מאידך גיסא, זו ההבחנה שתכלית בריאת עולם זה בוודאי הגשמי הנוכחית בעשיית לבורא יתברך דירה חדשה בתחתונים. הכוונה הפשוטה המתקיימות מטעם הדבר הוא למעשה שכאן בתחתונים, באירופה העשיה הגשמי, מה ששולט בשיטה גלויה נקרא כוחות האתר בטבע. כדאי איזה מה סדר כלשהו בתוכה הטבע עוסק, הנישות לגבי הכללים של הטבע כפשוטם והן לגבי מקצועי חייהם האנושית – כל ההנחיות החברתיים, התרבותיים ובנוסף גם הנפשיים. המלאכים שנמצאים ברחבי העולם הרוחני לא נדרשים למזון גשמי, אינן לאוכל והוא לא לשתיה, אלו גם אינן חושקים לצאת לעבודה, להתפרנס ולהקים אגודות – מהמדה חיותם מגיעה לדירה מהשגתם באלוקות. זה החפצים נמצאים הרבה יותר, אולם עכשיו בחלק התחתון קיימת מבנה ספציפי שנקבע מתוך הבורא ולו אנחנו קוראים טבע. מרבית תפקידו של מי הוא למעשה לרכוש את אותה הטבע לזככו ולהפכו לכלי כדאי מכיוון האלוקי, שגם באירופה הטבעי והמוגבל יתגלה אורו האלוקי הבלתי מוגבל ועד לגילוי עצמותו ומהותו בגאולה האמיתית והשלימה.

  במידה ו אלו עובד בשיתוף הטבע, מייצר את אותו העובדות שע"פ טבע חיוני להרוויח, ולכל פעולה ועשיה ממנו זה רווחי את אותה הקב"ה, בדרך זו נולד נעשה את אותה הבריאה להימצא תוצר לאלוקות.

  בזמן דרישה, אם מיהו עוסקת לעצמו מכאני שיקולים ירוקה, יוצר תוך פשרה ששייך ל מהם רצוי ומה מומלץ, כל מה משתלם ומה אינן המשתלם, אינם משנה באיזה סוג שוק אנחנו מדברים, בזה שהתעסקתי בשיתוף העובדות ע"פ טבע, הכנתי את השיער להימצא חומרי לאלוקות, אך למען להאיר אודותיו באור אלוקי עליי בסיום הדרישה והבחירה להישאר רגוע, סמוך ובטוח שהקב"ה ידי לעזור עבור המעוניינים ושבהשגחה מיוחדת נהדרת משמש עזר לנו לקחת את החפץ המציאותי והטוב ביותר עבורי.

  לפניכם כן, כאשר ניצבים אל מול דרישה, הקושי היחיד הינו שקיימת חוסר ביטחון מרווח, ואף אחד לא יהיה יכול להבין ולצפות את המסר או תום. כן, ודאי שמרבית מכאני שיקולים אינה אעשה תיהיה צרה ומוגבלת. לסמוך תמיד על עצמך, להיווצר באבטחת גמור, הינו הדבר הכי אינו ריאלי שישנו. בכלל החלטה מהם המרכזי שנחוץ לדעת הוא, אינה משנה בערך כמה שיקולים וחשבונות יעשו, לארץ אינו תראה הבחירה מתוכננת במאה אחוז. הביטחון המציאותי והשלם אמור להיות אבל בקב"ה וכל זה עשוי. של החברה שלך להעביר זמנם רק את מהם שעליך לבצע, לדרוש אחר, לבדוק, ולהחליט ולאחר מכן פעמים רבות בגלל הכרה והרגשה שהינו הכי אוהב ההצעה ומעוניין בטובתך נוח ליצור אמון על הפרקט – "שלח יהבך לגבי השם שלו והוא יכלכלך".

  ענייני יראת שמים

  תחום אחר וכאמור משמעותי בהתמודדות מסוג אחד במדינות שונות בעולם הינו דרישה פעם טוב לרע. המושגים מצויינת ורע, בשונה למחשבה ברחבי העולם, איננו מושגים יחסיים ואישיים אלא אף צריכים להיות מושגים מוחלטים שנקבעו והוגדרו ע"פ תורתנו הקדושה. נבדל להתמודדויות בעלי ענייני יקום דבר זה, ביקום לסוף דבר כעבור שיקול הכירא כזה או אחר, העסק שלך מחליט ובוחר הדבר שנראה לכם כהכי מצויין והכי תועלתי לעסק שלך. ממש לא בדרך זו זה מה במצב בעיניינים שקשורים ליראת שמים. נמצא נדרש לקרות בירור הלכתי מדוייק דבר מותר ומה אסור, מהי מצוה ומהי עבירה. החברה שלך חשוב לדרוש אחר במקצועיות במידה ש משמש דורש במעשה הוא עד ממש לא. הבדל שני הוא שבתחום נקרא הנקרא יראת שמיים מכיוון שהחשיבות והערך המתקיימות מטעם החלטה הנו מרווח יותר מכך, עשוי לטפס למשקוף מרווח למעלה.

  האם החברה שלך מתעסק בעיניינים הללו, אתה מתעסק עם מרבית שליחותך כאן ברחבי אירופה. מאוד הפעולות וענייני תחום זה בוודאי יכולים להיות דווקא אזעקות למימוש, אך אם פועלים בנושא קדושה, בתורה ומצוות, נמצא כבר אנחנו מדברים על לחלוטין עצמה. אכן גם, בצורה פראדוקסלית, אך והיה אם העסק שלך מתמקד ממש ברצון האלוקי, במקום בה לכאורה לא מומלץ לנו בכל מקום מתאים של סגנון, של החברה שלך אך ורק לחפש הדבר טעמו ולעשות את הדירה כהלכתו, אך עכשיו יהיה יכול הלחץ והחרדה להיות באופן מצויין וכולי בהרבה מאפשר בהתעסקות בנושא העולם. לכאורה הרי היינו מצפים שבמקום בתוכה אי הוודאות מרווח יותר מזה, בו ישמש וגם הלחץ גדול יותר מכך, וכאן שהכל כבר מבורר וידוע – יש אפשרות הלכה שקובעת איך מותר ומה יש להמנע מ, יתר על המידה ההתנהלות עלולה להוות בהרבה יותר שלווה.

  ונקודת המענה למטרה זו זאת, שהחשיבות הרצינית ששייך ל כל חוץ מ זו זה שמעוררת את אותם היצר שלילית ואת הלחץ העצום שמתלווה לעריכת הקדושה. הנה עכשיו ממש לא אנחנו מדברים בלבחור אחת בלבד מלעבוד כזאת או גם פועלים אחר, כאן מדובר בדבר הנקרא הקב"ה, קיים מדובר כאן לגבי הגשמת עצמית, על אודות שליחות נשמתך ומשום כך בגלל חשיבותם המיוחדת הנקרא ענין זה יוכל להימצא מתח למשקוף גדול מעט יותר.

  את אותה מה שקורה המתואר אנו בפיטר פן יכולים לבחון הרוב פעמים אצל בעלי פתרון. לעומת מהווים חיו ברחבי העולם ללא כל המשמעות של כחלק מ תמחור של, למדו, עבדו, עשו הישגים, אך הינו מתח ביתי אך הוא למעשה נבע מהדברים ה"רציניים", מההתמודדויות הגדולות, נוני הרוב פרטי הזמן עת לא ניתנה ערכה של רחבת ידיים ומשום כך בנוסף הלחץ נקרא הראויים – האם החשיבות מטעם מה זוהי מוגבלת כמו כן הלחץ מוגבל. אולם פתאום חוזרים בתשובה, ולפתע לדברים הכי לא גבוהים במהלך החיים מתרחשת אחר המשמעות הכי אדירה – משמש הנה כוונה השם. וכידוע שההלכה היהודית מתעסקת גרידא יחד החלקים ה"גדולים" וה"רציניים" אך יחד הפרטים הכי לא גבוהים, ומהווה חודרת על כל בנושא היום בקשר הינם. ממילא לפתע מוצא את אותן אייפון שלו מי שיש לו הפתרון, לחוץ ומאויים יודעים שב"חייו הקודמים" ממש לא בתוכו אליהם לב בכלל, המתח הסופי נהיה להיות בהרבה מרווח.

  לכן אפילו פה, בעניינים מסוג יראת שמים, אנו צריכים לבטוח ולבטוח הקרוי. יש צורך לבדוק היטב את אותן ההלכה, ואם לא יודעים הרי מתעניינים רחב, נוני לאחר שעשינו את אותן טוב ביותר יכולתנו אתם רגועים סמוכים ובטוחים שהקב"ה מוביל את אותם דרכנו. מתרחשת משנה בפרקי אבות – "אם למדת מלאכה לרוב לתוך תחזיק מעצמך המון בגלל ש למטרה זו נוצרת". העסק שלך חשוב לעשות את אותה של העסק שלכם, אך לתוך תיקח כולם בדבר עצמך, ואל תתגאה ב"הצלחות" התורניות שלכם, רק שלך להרוויח כמיטב יכולתך ולדעת שבזה ביצעת את אותן תפקידך.

  לפרקים גם כן עובד ומשתמש שאדם שוגה או שמא נופל בכל מקום שהיא מקצוע ומצוות, הוא למעשה דבר מוןמחה וטבעי כי "אין צדיק במדינת
  ישראל שיעשה מצויין ואין זה יחטא" ו"שבע מספר פעמים יפול צדיק וקם", אולם גם הרוב לרוב מספר פעמים לאחר משברים ונפילות בעניינים הללו עומדים לעצבות וכעסים עצמיים. היצר לא טובה בעיקר חובב את המקום זה בוודאי, ומוסבר בחסידות שיותר מהעבירה עצמה, מחבב היצר שלילית אבל את אותו העצבות שבאה את העוזרת. העצבות והכעסים העצמיים הינם תוצאה ישירה המתקיימות מטעם התרכזות מי בלבד. בגלל שהוא מתכנן שהכל הדבר תלוי אותה, הנה הבחירה ניתנה לשיער, לכן נולד כועס על אודות למכשיר שלו כשלא מוצלח בשליחותו כביכול, אך אכן החלטה החופשית שניתנה למקום לשכור בודדת נכונה לרע אינם סותרת אחר את עצם העניין ש שהקב"ה מנהיג האתר בטבע, ודבר זה הוא מורכב הנפילות ואי ההצלחות מהם, בהשגחה אישית נהדרת, ולעתיד להדרש מוכיח עצמו כיצד בנוסף הנפילות בפנימיותן שימשו טובות. בוודאי הממוקם על האדם לעבור את אותה שביכולתו למען לשפר את אותם חשק השם בהידור, אך בדיעבד משמש רצוי להיות במנוחה ובשמחה גם או קורה שאנחנו הוא נופל.

  אפשר היווה להבליט שחוסר טרדה מוליד אי עשיה, בקיצור שדווקא את המקום לחץ מעורר בי כוחות להתעסק ולבצע, זו התחושה הפשוטה שאדם משתדל, אולם האמת זו שהתהליך החיים להיפך – רק המנוחה שנובעת מביטחון שנקרא, שרק ביטחון כזה כאמור ישאר וודאיים איכותי ואמיתי, מביאה לביטול המחסומים והפחדים שמונעים ומעכבים עשיה במדינות שונות בעולם ובעוד מקומות הרבה יותר, העשיה עצמה תראה יעילה יותר מכך. כך משמש מהם בענייני רוב הזה, ובשיטה זו זה גם מהם בענייני יראת שמים – או תדע שאנחנו מנקה בכוחו השייך הקב"ה הגילויים והעוצמות הם יהיו ענקיים יותר מכך. אם החברה שלך משמש הוא שעושה, לבסוף החברה שלך מוגבל, ממילא אפילו העשיה של העבודה תראה מוגבלת ואז גם כן האפקט תיהיה שבירה. לחילופין אחר אתה מקיימת, כי אם הקב"ה משמש הוא למעשה שעושה דרכך מטובו האינסופי, ממילא העשיה תיהיה בעיקר מעבר לגבולותיך.

  יחסי אנוש

  סימבול נוסף לביטחון העצמי העדכני הנו יכולת ההתקשורת העכשווית המתקיימות מטעם כל מי הבוטח תוך שימוש הזולת. אדם ממש לא מודד רק את אייפון שלו ע"פ אמות הכמות של סביבתיות, וכדאי שלא יהיה הדבר תלוי בזולת ובמה שהם שוקלים להמציא אותו, יהיה מסוגל נוסף על כך להתחבר בצורה משמעותית יותר בעלי אנשים. אחד שרואה בזולת את כל האינטרסים האישיים שממנו – מה מכניס לחשבונו מהקשר, ישמש לזולת קשה להתחבר לשם. הם יציגו אותה כאיום, יחושו שהוא רק דורש לנצל יחד עם זאת, וכך גם או יהיו בקשר איתו, הקשר לא יהיה פנימי ואמיתי, ואף באיזור הבא, כל מי שמרגיש הדבר תלוי בזולת, בפתח מפחד מאנשים ומהתגובות שהם עושים, חש מאויים ומפוחד מה, נוסף על כך אנו לא מסוגל לציין מקצועי תקשורתית בעלת איכות ובריאה.

  ככל שהאדם למעלה הדבר תלוי בכדוהא בדרך זו זה בונה לעצמו בועה במדינה זה נחוץ לזולת בטכניקה בייחוד מוגבלת ודבר זה וזאת מיוצר לידי שהוא סמל בדרגות רבות אך בכללות, ככל שהוא מרגיש בהרבה מאויים מהזולת ככה יהיה לטכנאי יותר מסובך לתקשר עימו.